mỹ đức C

Điều tra vụ học sinh vác dao đuổi nhau trong trường học

Do không giải quyết được mâu thuẫn, các nhóm học sinh đã đánh nhau trong trường.