mưu sát mẹ vợ

Gã con rể 2 lần mưu sát mẹ vợ

Tâm bỏ thuốc diệt chuột vào 4 cái bánh xèo, mà trước đó gã cũng đã bỏ thuốc diệt chuột vào 2 lu nước uống tại nhà mẹ vợ.