muỗi Wolbachia

Thả muỗi Wolbachia - hy vọng mới để ngăn dịch sốt xuất huyết

Việc giám sát dịch tễ các năm gần đây cho thấy trong khi số ca mắc SXH ở thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hoà đều ở mức rất cao, với hàng nghìn ca mắc mỗi năm thì riêng ở đảo Trí Nguyên từ khi kết thúc thả muỗi Wolbachia năm 2014 đến nay chưa xảy ra bất cứ ổ dịch SXH tập trung nào.