mục tiêu tin tặc

Google cảnh báo người dùng thành mục tiêu của tin tặc

Báo cáo bảo mật vừa được Google công bố đưa ra cảnh báo về nguy cơ hàng nghìn tài khoản của người dùng có thể trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm tin tặc.