múa sư tử

Trung thu bên dòng sông Hát cùng gần một trăm đội múa sư tử5

Nếu ai có dịp về xứ Đoài dự đêm hội trung thu tại xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) thì không thể quên được những ấn tượng khó phai về tết trung thu độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc của bà con nơi đây.