múa lá rụng

Hà Nội đẹp nao lòng mùa lá rụng

Cứ vào thời điểm này hàng năm, nhiều con phố tại Hà Nội lại được phủ đẩy bởi những chiếc lớp lá rụng... Thật không quá khi nói Thủ đô có tới hai mùa thu.