mưa dông lốc

Mưa lớn kèm dông lốc làm tốc mái hàng chục căn nhà

Ngày 6-5, báo cáo sơ bộ của ngành chức năng huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), cơn mưa lớn kèm dông lốc đã làm 46 căn nhà bị sập, tốc mái. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng trên 200 triệu đồng.