mua điện

EVN vẫn muốn mua điện từ Trung Quốc

Năm 2014, EVN mua khoảng 2,29 tỷ kWh và dự kiến 2015 sẽ mua khoảng 1,8 tỷ kWh. Tuy nhiên, ông Tri cũng cho biết EVN muốn duy trì việc nối lưới này, dù hợp đồng ký với Trung Quốc đến 2015 sẽ kết thúc.