mưa cục bộ

Chuyển trọng tâm sang phòng chống thiên tai do hoàn lưu bão số 2

Bão số 2 (tên quốc tế là MUN) đã đổ bộ vào bờ, tuy nhiên hoàn lưu bão gây mưa cục bộ và diễn biến phức tạp trong những ngày tới.