mua BHXH

Xử lý nghiêm hành vi mua gom sổ BHXH trục lợi

Hiện nay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chưa phát hiện trường hợp mua bán sổ BHXH để trục lợi, nhưng để phòng ngừa việc làm phi pháp này, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động nắm tình hình và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.