một ngàn người lộ thông tin

Hàng ngàn người nổi tiếng ở Anh bị lộ thông tin cá nhân

Chính phủ Anh ngày 28-12 đã phải lên tiếng xin lỗi vì lỡ công bố danh sách của 1.000 người nổi tiếng, trong đó một vài người bị lộ cả thông tin cá nhân, địa chỉ.