mong ngóng

Người Thái đếm từng phút ngóng tin giải cứu 5 thành viên cuối cùng đội bóng nhí1

Sức khoẻ của 5 thành viên đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang đang trong tình trạng tốt, trong khi 8 người còn lại đã được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, nhiệm vụ giải cứu sẽ chỉ được tiến hành sau nhiều giờ nữa vì công tác chuẩn bị.