moi tiền

Phát hiện nhiều ca “vẽ bệnh” moi tiền tại các phòng khám có yếu tố nước ngoài

Theo kết quả công tác thanh, kiểm tra các phòng khám (PK) chữa bệnh có yếu tố nước ngoài trên địa bàn TP HCM vừa công bố ngày 27-10, tỉ lệ số PK đạt yêu cầu thấp quá mức tưởng tượng: Chỉ 2,4% nằm trong khung "đạt chất lượng tốt". Đặc biệt từ đầu năm tới nay, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã xử phạt 23 PK, trong đó chủ yếu là PK người Trung Quốc hành nghề.

Sẽ cắt danh mục điều trị bệnh "nhạy cảm" của Phòng khám Trung Quốc

“Các kỹ thuật điều trị như: trĩ, cắt bao quy đầu, yếu sinh lý, bệnh nam khoa, bệnh phụ khoa,… sẽ tạm thời bị tạm ngưng trong các lĩnh vực hoạt động của các Phòng khám có yếu tố nước ngoài, nhất là các Phòng khám Trung Quốc (PKTQ) bị phản ánh nhiều”.