mời Hội khóa

Thông báo: Mời hội khóa D16 Đại học An ninh nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày nhập trường (1984-2019) và 30 năm ngày ra trường (1989-2019), được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Ban Liên lạc khóa D16 - Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân) trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên có thời gian gắn bó trực tiếp với D16 và toàn thể các học viên của khóa về dự Hội khóa năm 2019.

Mời Hội khóa D28

Ban Liên lạc Khóa D28 - Học viện An ninh trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí là Học viên khóa D28 Đại học An ninh (1996-2001) và D22 Đại học Cảnh sát (1998-2001) về tham dự Hội khóa nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày nhập học (17/9/1996-17/9/2016).