mộ vô chủ

Vụ “rắn thần” ở Quảng Bình: Không để phát sinh mất ANTT trên địa bàn

Những ngày qua, hàng ngàn người dân Quảng Bình, thậm chí người dân từ Quảng Trị, Hà Tĩnh… đã vượt đường xa về xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình chỉ để cầu khấn “thần rắn” ở ngôi mộ vô chủ trên địa bàn.