mô hình hợp tác xã

Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát mô hình hợp tác xã tại Bình Định

Sáng 3/12, Đoàn công tác Trung ương do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương đã đến khảo sát về mô hình hợp tác xã tại tỉnh Bình Định.