mô hình hiệu quả

Hiệu quả từ mô hình “kết nối Zalo, phòng chống tội phạm”

Nắm bắt được xu hướng phát triển, sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, đầu năm 2020, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thiết lập, tổ chức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, phổ biến các thủ đoạn tội phạm, biện pháp phòng, tránh qua các trang, nhóm mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo... kết quả bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả rõ nét, gợi mở cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hữu ích…

Nhiều mô hình hiệu quả bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hậu Giang

Sau hơn 11 năm tái lập, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự năng động, sáng tạo và không ngừng đổi mới, Công an tỉnh Hậu Giang đã nhanh chóng khẳng định vai trò tiên phong trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.