mô hình hay

Những cạm bẫy trên đường đến miền đất hứa

Từ thực trạng các đối tượng lợi dụng di cư để tổ chức mua bán người, hiện nay, tại một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp đã có nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả góp phần phòng ngừa tội phạm... 

Điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, là địa phương có nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Một trong những biện pháp đạt hiệu quả đang được nhân rộng đó là tăng cường tuần tra đêm và xây dựng các mô hình về bảo vệ ANTT.