mô hình “Xây dựng khu

Hà Nam sơ kết mô hình xây dựng khu, cụm công nghiệp an toàn về ANTT

  Sáng 1-11, tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện triển khai mô hình “Xây dựng khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh trật tự ( ANTT)” giai đoạn 2013 – 2018.