mô hình 26 trạm y tế xã điểm

Bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương sẽ luân phiên làm việc tại Trạm y tế

Tại hội nghị  nâng cao chất lượng trạm y tế xã, phường, thị trấn theo mô hình 26 trạm y tế xã điểm của 8 tỉnh, thành, do Bộ Y tế tổ chức ngày 7-9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, mạng lưới trạm y tế xã ở nước ta hiện có khoảng 11.000 cơ sở, nhưng đa phần hoạt động của các trạm y tế xã chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ đề ra, nên người dân chưa tin tưởng.