mở cửa lại nhà máy

Nhà máy Samsung ở Hàn Quốc có công nhân nhiễm Covid-19 mở cửa trở lại

Chỉ sau 1 ngày đóng cửa vì phát hiện công nhân nhiễm Covid-19, Samsung đã quyết định mở cửa trở lại nhà máy sản xuất điện thoại của hãng này.