mở cửa

Di tích Thái Bình Lâu mở cửa đón du khách

Ngày 26/3, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng di tích Thái Bình Lâu, thuộc khu di tích Hoàng cung Huế sau 4 năm trùng tu, tôn tạo để phục vụ du khách đến tham quan.