mộ Đại tướng

Cậu trò nghèo báo công trước mộ Đại tướng sau khi giành HCV Olympic quốc tế

Sau khi giành HCV Olympic Vật lý quốc tế, cậu học trò nghèo quê Quảng Bình đã vào viếng, thắp hương báo công trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi "vinh quy bái tổ"...