minh bạch thông tin

Công khai, minh bạch thông tin để “thúc” cổ phần hóa

Đây là khẳng định của đại diện Bộ Tài chính khi nói về các giải pháp thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa (CPH), thoái vốn Nhà nước tại các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Dù được đánh giá là chất lượng CPH được nâng lên, nhưng điệp khúc chậm và chưa đạt kế hoạch vẫn chưa khắc phục được.

Cấp mã QR cho hơn 3.200 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, nhằm quản lý, minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng điện tử thông qua mã QR cho cơ sở sản xuất nông sản, thực phẩm, Sở đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho 1.984 doanh nghiệp, cơ sở.