minh bạch hóa

Nhật Bản giúp Việt Nam minh bạch thị trường cổ phiếu

Biên bản Thảo luận của “Dự án Tăng cường năng lực về nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam” đã được ký kết tại Hà Nội ngày 5-11. 

Đơn giản hóa 33 thủ tục hành chính

Theo ông Phạm Đình Thưởng – Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Công thương cho biết, ngành công thương được coi là một lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế, chiếm hơn 10% trong tổng số 267 ngành, nghề, kinh doanh có điều kiện.