miễn cước thuê bao

Miễn cước thuê bao tháng cho VinaPhone trả sau

Để tiết kiệm chi phí cho người dùng, VinaPhone áp dụng chính sách miễn cước thuê bao tháng khi khách hàng hòa mạng VinaPhone trả sau đăng ký các gói cước ECO.

Miễn cước thuê bao trả sau cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/020. Thông tư này quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.