miền bắc Italia

Italia: khai quật nhà hát phát hiện bình chứa tiền cổ La Mã giá trị hàng triệu USD

Theo CNN ngày 11-9, “Chúng tôi chưa biết rõ tầm quan trọng về mặt lịch sử và văn hóa của phát hiện. Khu vực này là một kho báu thực sự. Phát hiện khiến tôi rất tự hào”, Alberto Bonisoli, Bộ trưởng Văn hóa, cho biết.