miền Đông Nam Bộ

Dùng chiêu "đặt cọc" để lừa đảo chiếm đoạt 64 tỉ đồng

Sau khi nhận tiền đặt cọc của nạn nhân để được làm chuỗi hạt, màn, rèm cửa... Đào chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.


Kiến nghị thu hồi trên 90 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân vi phạm

Ngày 9-3, tại tỉnh Bình Phước, Hội đồng thi đua khen thưởng Cụm các tỉnh miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2016 Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ.