màu sắc văn hóa

Tây Bắc – Hành trình âm nhạc và văn hóa

Chuyến đi tìm về với âm nhạc dân tộc mang đậm màu sắc văn hóa và tâm hồn con người Tây Bắc. Khi xuất phát mỗi người đều có những tâm trạng và sự kì vọng khác nhau về chuyến đi, nhưng âm nhạc là thứ gắn kết mọi cá tính, mọi câu chuyện.