mặt trận tài chính

Mỹ vạch kế hoạch triệt nguồn tài chính của IS

Bên cạnh việc tăng cường không kích các căn cứ địa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Mỹ quyết định mở thêm cuộc chiến trên mặt trận tài chính nhằm vào IS.