mặt hàng điện lạnh nhập lậu

Phát hiện ổ nhóm chuyên trung chuyển hàng "Nhật bãi" từ biên giới Tây Nam

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa thông tin về việc phát hiện ổ nhóm chuyên trung chuyển mặt hàng điện lạnh nhập lậu từ biên giới Tây Nam.