mảng máy chủ đám mây

Vận đen dồn dập, Huawei mất thêm mảng máy chủ đám mây

Khoảng thời gian đen tối của Huawei vẫn tiếp tục và hầu như chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho việc dừng lại. Mới nhất là việc Microsoft loại Huawei khỏi danh sách đơn vị cung cấp máy chủ và thiết bị cho dịch vụ đám mây Azure Stack.