mai vàng đổ bộ

Mai vàng đổ bộ xuống bến Bình Đông

Ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây đầy ắp các chậu mai vàng đang lũ lượt xuôi theo kênh Tàu Hủ tấp vào bến Bình Đồng. Tiết trời TP Hồ Chí Minh mấy ngày nay se lạnh nhưng không khí buôn bán hồ hởi đang diễn ra tại chợ hoa "trên bến dưới thuyền" này...