ma túy đông trùng

Vận chuyển trái phép 179 gói ma túy đông trùng

Quân khai chất bột màu trắng trên xe là ma túy đông trùng do Quân nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông Trung Quốc từ TP Móng Cái về TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).