ma túy “đông trùng”

Vận chuyển “thuê” ma túy đá và ma túy có tên “đông trùng”

Thanh khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy đá và chất bột màu vàng là ma túy “đông trùng” có tổng trọng lượng 1,1 kg. Số ma túy trên được Thanh vận chuyển thuê cho một đối tượng về Hải Phòng để nhận 5 triệu đồng tiền công.