luyện chữ đẹp

Lớp học miễn phí của thầy giáo viết chữ bằng miệng

Liên tục trong gần 10 năm qua, hàng chục em học trò ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã tham gia một lớp học miễn phí của một giáo viên đặc biệt.