lưu văn dũng

Nam thanh niên tông xe vào Đại úy CSGT đang làm nhiệm vụ

Dũng đã không giảm tay ga mà lao thẳng xe vào và kéo lê Đại úy Nam đi một đoạn gần 20m, khiến Đại úy Nam bị thương tích nặng.