lùi thời gian sửa chữa

Internet Việt Nam bị chậm thêm 1 tuần do lịch sửa cáp AAG bị lùi

Lịch sửa tuyến cáp quốc tế AAG tiếp tục bị lùi so với thời gian ban đầu khiến tốc độ internet đi quốc tế của các nhà mạng tại Việt Nam bị chậm thêm ít nhất 1 tuần.