lực lượng tham mưu

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng tham mưu CAND trong tình hình mới

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định kiện toàn cơ quan tham mưu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị. 

Công an các đơn vị, địa phương kỷ niệm Ngày truyền thống các lực lượng CAND

Ngày 14-4, Công an các đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng tham mưu, tài chính...

Kết thúc Giải thi đấu thể thao lực lượng Tham mưu Công an nhân dân

Ngày 6-4, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Lễ Bế mạc Giải thi đấu thể thao chào mừng 70 năm truyền thống lực lượng tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2016).