lực lượng nghiệp vụ mũi nhọn

Những trận đánh nổi danh 'Biệt động Sài Gòn'

Sài Gòn - Gia Định là địa bàn chiến lược, trung tâm, thủ phủ của chính quyền Sài Gòn, giữ vai trò quyết định cuộc chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam…