lực lượng Nga ở Syria

Lính Mỹ dàn hàng thiết giáp chặn đầu lực lượng Nga ở Syria

Một nhóm lính Mỹ lập hàng rào chặn đường bằng thiết giáp hạng nặng khi lực lượng Nga tiến đến khu vực, song sau đó lại cho phép người Nga đi qua.