lực lượng Cơ yếu CAND

Bế mạc Hội thi Kỹ thuật nghiệp vụ mật mã

Chiều 1/7, Hội thi kỹ thuật nghiệp vụ mật mã lực lượng Cơ yếu CAND năm 2020 đã bế mạc tại Hà Nội.