luật quốc tế

UNCLOS và việc quản lý các tranh chấp trên biển

Khi Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) tạo ra một khung pháp lý, trong đó tất cả các hoạt động trên đại dương và trên biển phải được triển khai trong phạm vi khung đó thì chính bản thân UNCLOS cũng cung cấp cho các quốc gia một số công cụ để quản lý tranh chấp trên biển.

Nga giúp Syria hoàn toàn phù hợp với luật quốc tế và Hiến chương LHQ

Bộ Ngoại giao Syria khẳng định Nga đã giúp chính phủ, quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố là hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.