luật đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt

Đặc khu kinh tế là nơi kiếm tiền hay thử nghiệm thể chế?

Ngày 3-11, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội thảo Chính sách phát triển kinh tế xã hội tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nhằm tiếp tục lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.