luật doanh nghiệp mới

Đã thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp mới

Bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT cho biết hiện nay toàn bộ quy trình đăng ký doanh nghiệp được cán bộ đăng ký kinh doanh tác nghiệp trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (TTĐKDNQG).

Gần 95.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2015

Theo số liệu của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT), trong tháng 12, cả nước có thêm 7.901 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, tăng gần 20% so với tháng trước.