lừa đảo qua Facebook

Điểm mặt những chiêu trò lừa đảo qua facebook

Lợi dụng hình thức liên lạc chủ yếu với người thân ở nước ngoài là qua facebook, các đối tượng đã hack nick của những người hiện đang lao động ở nước ngoài, nghiên cứu cách nói chuyện của họ rồi nhắn tin vào tài khoản của người nhà rằng đang cần gấp một số tiền và nhờ người nhà chuyển tiền vào một tài khoản do đối tượng cung cấp...

Lợi dụng facebook chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Qua bạn bè, Cường biết được thủ đoạn lừa đảo qua facebook. Sau khi tạo lập facebook có tên tương tự của chị Ngọc tại Hà Nội, Cường đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Luận (Hà Nội, bạn chị Ngọc) 5 triệu đồng...