lũ lên lại

Lũ lên lại, nhiều nơi tại Quảng Nam bị chia cắt

Hiện mực nước trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, Tam Kỳ tại tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục lên.

Lũ lên lại, người dân thức trắng đêm ứng phó

Mực nước các sông tại tỉnh Quảng Nam đến chiều 9/10 đều đã xuống dưới báo động 1, tình trạng ngập lụt không còn diễn ra. Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày, nước lũ lại lên nhanh khiến người dân phải thức trắng đêm ứng phó.