lũ cuốn trôi du khách

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị lũ cuốn trôi

Vị trí lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể chị My mắc ngay cầu treo thôn Long Lanh, xã Đạ Chais, bị nhiều rác, cây bụi quấn lên người.