lớp huấn luyện kỹ năng

Bế giảng lớp huấn luyện kỹ năng bơi cứu hộ, cứu nạn

Ngày 27/7, tại Trường Đại học PCCC cơ sở III (xã An Phước, Đồng Nai), Tổng Cục Hậu cần- Kỹ thuật- Bộ Công an đã tổ chức bế giảng lớp huấn luyện kỹ năng bơi cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng xung kích dự bị là học sinh, sinh viên các trường Công an nhân dân khu vực phía Nam.

Huấn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho Công an các đơn vị địa phương

Ngày 28-11, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức khai mạc Lớp huấn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn, kỹ năng sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) cho Công an các đơn vị, địa phương.