lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Tổng cục Chính trị CAND khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Ngày 1-8 tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác Đảng tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng cục.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Sáng 17-10, Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Đội ngũ cấp ủy và ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng Cục An ninh.